Ik ben gewoon Bas.

Kort iets over mezelf
Mijn naam is Bas Rijk en naast mijn werk in de geestelijke gezondheidszorg ben ik in 2015 met gewoon Bas begonnen. Nog steeds combineer ik beide banen. Voor mij is dit een goede balans tussen zekerheid en het zelf vorm kunnen geven van mijn ideeën.
In 1979 ben ik geboren in Ossendrecht waar ik verder opgroeide. Op mijn 25ste ben ik naar Oosterhout verhuisd. Daar woon ik samen met mijn vrouw en twee dochters in een jaren 30 (klus)huis. Naast klussen ga ik graag hardlopen of wandelen in de bossen rondom Oosterhout.


Het ontstaan van gewoon Bas
Al op jonge leeftijd gaf ik op de basisschool aan later voor mensen te willen gaan zorgen. Aan het einde van mijn basisschooltijd ben ik zelf ziek geworden. Ik kreeg uitvalverschijnselen die lastig te verklaren waren. School, onderzoeken en specialisten combinerend heb ik mijn middelbare schooltijd doorlopen. Na de SPW (sociaal pedagogisch werk) en de SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) heb ik 4 jaar als begeleider binnen sociaal therapeutische woon-werkgemeenschappen gewerkt. Hier ben ik begonnen met koken voor groepen. Mede door onze verhuizing naar Oosterhout heb ik de overstap gemaakt naar de geestelijke gezondheidszorg. Eerst heb ik als activiteitenbegeleider 10 jaar binnen verschillende horeca-, arbeidsmatige- en inloopactiviteiten gewerkt. Sinds 2015 werk ik als begeleidingsmedewerker binnen een wijkteam, waar zowel ambulante begeleiding als beschermd wonen wordt aangeboden.

Naast mijn vaste werkzaamheden heb ik verschillende opleidingen gevolgd en neventaken uitgevoerd. Enkele die interessant zijn om te vernoemen zijn een managementopleiding, een zevenjarig lidmaatschap van een ondernemingsraad (waarvan vier jaar als voorzitter), een opleiding tot HSP-coach (begeleiding bij hoogsensitiviteit), de cursus WMEE (werken met eigen ervaring) en ik heb een opleiding tot ervaringsdeskundige voor medewerkers uit de maatschappelijke sector gevolgd.

De laatste drie heb ik gevolgd om mijn eigen ervaringen op een professionele manier in te kunnen zetten. De uitvalverschijnselen uit mijn jeugd blijken een reactie van mijn lichaam op (te veel) prikkels te zijn. Een soort van fysieke (nood)rem. 

Binnen mijn werk in de geestelijke gezondheidszorg kan ik een groot deel van mijn ambities kwijt. Toch heb ik het gevoel dat ik daar niet al mijn ambities waar kan maken. Vandaar dat ik met gewoon Bas begonnen ben.

Dit is in het kort mijn verhaal, maar eigenlijk ben ik veel nieuwsgieriger naar dat van jou.