Ik ben gewoon Bas, ik ben (ook) hoogsensitief.

Begeleiding bij hoogsensitiviteit
Voor jou op maat gemaakt.

Veel hoogsensitieve mensen hebben geen of weinig besef van hun hoogsensitiviteit. Sommige lopen vast in hun leven, werk en/of relatie of ondervinden problemen om hun draai te vinden in het leven. Voor hen is het vaak een opluchting te horen dat veel te verklaren is door hun hoogsensitiviteit. Door middel van inzichten en praktische oefeningen kunnen hoogsensitieve mensen leren beter voor zichzelf te zorgen. Samen kunnen we op zoek gaan wat jij hier voor nodig hebt. Hierbij kan het helpen dat ik zelf ervaring heb in de zoektocht om te leren omgaan met hoogsensitiviteit.

Mogelijke kenmerken van hoogsensitiviteit:
Hoogsensitiviteit is een eigenschap, geen aandoening of ziekte. Bij hoogsensitieve mensen is het zenuwstelsel gevoeliger voor zintuiglijke prikkels en kost de verwerking van deze prikkels meer tijd en energie dan bij de meeste andere mensen. Onderzoek door de Amerikaanse psychologe Elaine Aron heeft aangetoond dat ongeveer een op de vijf mensen hoogsensitief is.

Hoewel er grote onderlinge verschillen zijn hebben hoogsensitieve mensen eigenschappen gemeen. Afhankelijk van persoonlijkheid en ontwikkeling zijn onderstaande eigenschappen in meerdere of mindere mate aanwezig.

- Gevoelig zijn voor prikkels van buitenaf.
- Het opmerken van details en nuances.
- Het verwerken van indrukken kost tijd en moeite.
- Moeite om ideeën om te zetten in concrete daden.
- Het goed aanvoelen van stemmingen, sferen en emoties.
- Slechter presteren onder werkdruk en als anderen op je vingers kijken.
- Behoefte om zich af te zonderen.
- Moeite met het herkennen van grenzen en deze kunnen aangeven.
- Over veel dingen nadenken en van verschillende kanten bekijken.
- Gevoelig voor verslavingen, zoals roken, drinken, drugsgebruik of anderszins.
- Ontroerd kunnen zijn door kunst, natuur of een mooie film.
- Een diepe verbondenheid met de planten en dierenwereld.
- Bang om fouten te maken en overdreven perfectionistisch.
- Snel stressverschijnselen als maagpijn, onrustige darmen of hoofdpijn.
- Een opvallende afkeer tegen geweld en onrechtvaardigheid.
- Van vermoeidheid niet kunnen slapen.
- Zich niet snel op zijn/haar gemak voelen in veel (sociale)situaties.
- Een rijk en diep gevoelsleven hebben.
- Snel geraakt zijn, in zowel positieve als negatieve zin.
- De emoties van anderen als intens ervaren.
- Moeite hebben met planning, structuur of het moeten doen van dingen.
- Verlegen kunnen overkomen, terwijl hij/zij dit niet is.
- Gevoelig voor fysieke of psychische pijnen bij zichzelf of anderen
- Het snel en heftig reageren op bijvoorbeeld warmte en kou, ongeschikt voedsel, alcohol of juist een gebrek aan voeding en vocht.

Hoogsensitieve personen zijn in twee groepen te verdelen die duidelijk van elkaar verschillen. De grootste groep, zo'n 70%, is van nature rustig en introvert. De andere groep is juist meer extravert en heeft de behoefte aan spanning en nieuwe ervaringen. Deze laatste groep wordt 'high sensation seekers' genoemd.

Begeleiding
Mijn uitgangspunt is dat ieders persoonlijke ontwikkeling een uniek individueel proces is waarbij ik zo goed mogelijk probeer aan te sluiten. Samen bespreken we hoe dit proces er voor jou uit kan zien en welke begeleiding je hierbij nodig hebt. Veel hoogsensitieve mensen komen bijvoorbeeld tot rust in de natuur en al wandelend tot nieuwe inzichten. Dit is een van de mogelijkheden om in gesprek te gaan. Als voor jou een andere omgeving of insteek beter werkt, dan hoor ik dit graag. Afhankelijk van de vraag kijken we of één ontmoeting voldoende is, of dat we meerdere malen contact hebben.